Đang tải...

LỊCH HỌC COACH DŨNG BASKETBALLCƠ SỞ 1 - 37 TRẦN LỰU, P. BÌNH AN, Q.2

STTNGÀY HỌCGIỜ HỌCTRÌNH ĐỘĐỘ TUỔIHLV PHỤ TRÁCH

THỨ 2 - 41 17:00 - 18:30CĂN BẢNU12 - U15COACH HIẾU
2 17:45 - 19:15CĂN BẢNU15 COACH TÂM
3 17:45 - 19:15NÂNG CAOU18 COACH HIẾU
 THỨ 3 - 54 17:00 - 18:30CĂN BẢNU12 - U15COACH TÂM
5 17:45 - 19:15CĂN BẢNU12COACH TÂM
6 17:45 - 19:15NÂNG CAOU15 - U18 COACH HIẾU

THỨ 67
17:45 - 19:15LỚP THỂ LỰC, THI ĐẤUU12 - U15 - U18COACH HIẾU + TÂM
 THỨ 7 - CN (SÁNG)8 07:30 - 09:00CĂN BẢNU12COACH TÂM
9 07:30 - 09:00NÂNG CAOU15 - U18 COACH HIẾU
10 09:00 - 11:00PHÁT TRIỂN KỸ NĂNGU12 - U15COACH DŨNG + HIẾU + TÂM
 THỨ 7-CN (CHIỀU)
 

11
15:00 - 16:30NÂNG CAOU15COACH HIẾU
12
15:45 - 17:15CĂN BẢNU12COACH TÂM
13
17:15 - 18:45ĐỘI TUYỂN NAMU18 COACH HIẾU
14
17:15 - 18:45ĐỘI TUYỂN NỮU18 COACH NHƠNCƠ SỞ 2 - 114 ĐƯỜNG 711A, KDC BÁCH KHOA, Q.2
STTNGÀY HỌCGIỜ HỌCTRÌNH ĐỘĐỘ TUỔIHLV PHỤ TRÁCH
 THỨ 2 - 41
17:40 - 19:20CĂN BẢNU12 - U15COACH NHƠN + TÂM
 THỨ 3 - 52
17:40 - 19:20CĂN BẢNU12 - U15COACH NHƠN + TÂM
 THỨ 7 - CN (SÁNG)3
08:00 - 09:40CĂN BẢNU12 - U15COACH NHƠN + TÂM
 THỨ 7 - CN (CHIỀU)4
16:00 - 17:40CĂN BẢNU12 - U15COACH NHƠN + TÂM
5
17:40 - 19:20NÂNG CAOU15 - U18COACH DŨNG + TÂM